Superco HR

“Superco HR auttaa yrityksiä lisäämään kasvua ja kannattavuutta mahdollistamalla hyvinvoiva ja sitoutunut henkilöstö, joka on määrällisesti ja laadullisesti paras.”

Palvelut

Palvelut

Vuokrahenkilöstöpäällikkö

Vuokrahenkilöstöpäällikkö auttaa niin operatiivisten kuin strategistenkin HR-asioiden hoidossa mieluiten asiakasyrityksen tiloissa mutta myös etänä. Palvelu kattaa kokonaisvaltaisesti ja ammattitaitoisesti tarvittaessa kaikki HR-toiminnot niin työsuhteen alkaessa, työsuhteen päättyessä kuin sen aikanakin. Vuokrahenkilöstöpäällikkö voi ottaa yrityksen HR-asiat hoitaakseen kokonaisvaltaisesti tai osittain myös (äkillisissä) muutostilanteissa joko tilapäisesti tai pitkäaikaisesti. Tällaisia tarpeita voi tulla esimerkiksi perhevapaan, sairauden tai muun poissaolon myötä, työsuhteen päättyessä, yrityksen muutostilanteissa tai yrityksen kasvaessa.

Vuokrahenkilöstöpäällikkö

Muutos- tai kehitysprojekti ja HR-vastaavan mentorointi

Silloin, kun asiakasyrityksessä on jo HR-asioita hoitava henkilö, Superco HR pystyy toimimaan HR-vastaavan mentorina esimerkiksi yrityksen kasvaessa, yksittäisissä muutos- tai kehitysprojekteissa tai muissa erityisosaamista vaativissa tehtävissä liittyen esimerkiksi HR-käytäntöjen luomiseen ja kehittämiseen tai vaikkapa henkilöstön vähentämistilanteisiin. Superco HR tekee myös laajasti henkilöstöhallintoon liittyviä kartoituksia, kuten henkilöstö-, työsuhde- ja lakisääteisiin asioihin sekä yrityskulttuuriin ja työnantajamielikuvaan liittyen.

HR Help Desk

Superco HR ylläpitää matalan kynnyksen HR Help Desk -palvelua yrittäjille, esihenkilöille ja HR-vastaaville, kun he kaipaavat apua ongelmatilanteisiin, tavoitteiden saavuttamiseen tai kehittymiseen. HR Help Desk -palvelusta saa vastauksen viimeistään seuraavana arkipäivänä. Superco HR pitää myös esihenkilökoulutuksia etenkin esihenkilön velvollisuuksiin ja työsuhdejuridiikkaan liittyen.

Osaaminen ja kokemus

Jenny Peräsarka

HR Business Partner, CEO, Founder

Superco HR Oy:n perustajalla, Jenny Peräsaralla, on ylempi korkeakoulututkinto henkilöstöjohtamisesta (KTM) ja reilusti yli 10 vuoden kokemus vaativista HR-tehtävistä niin pk-yrityksistä kuin globaaleista organisaatioista. Superco HR:n vahvuus on sen monipuolisuus, jolloin asiakas saa helposti ja luotettavasti kaikki tarvitsemansa HR-palvelut samasta osoitteesta. Yrittäjällä on erityisen vahva kokemus ns. kovasta, työlainsäädäntöön perustuvasta HR:stä sekä HR-prosessien ja -käytäntöjen luomisesta ja jalkauttamisesta.

Referenssit

”Superco HR hoitaa vastuullisesti ja kokonaisvaltaisesti konsernimme sekä strategiset että operatiiviset HR-asiat. Yhteistyö on meille mutkatonta ja joustavaa, ja voimme luottaa yrittäjän ammattitaitoon.”

Miikka Ylikangas, talousjohtaja, WasaGroup-konserni